Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię „dożywotniego” zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz tego, czy zakaz ten zawsze obowiązuje, jak w tytule, dożywotnio. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym możliwym do orzeczenia przez Sąd na podstawie kodeksu karnego. W zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej popełnionego czynu Sąd może zastosować zakaz prowadzenia pojazdów, bądź, w niektórych wypadkach, musi. Co zrozumiałe, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wypadkach popełnienia przestępstw określanych jako godzące w bezpieczeństwo w komunikacji. Artykuł 42 § 3 kodeksu karnego przewiduje wypadki, gdy Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio natomiast kolejny paragraf...
Read More