„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika?

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika? Z czym do Sądu wieczystoksięgowego? Jak powszechnie wiadomo, postępowanie sądowe w Polsce jest zasadniczo dwuinstancyjne. Merytoryczne rozpoznanie sprawy wymaga zakończenia procesu w formie wyroku lub postanowienia. Mamy więc w każdym postępowaniu dwa orzeczenia- wyrok/postanowienie Sądu I instancji oraz wyrok/postanowienie Sądu II instancji. Dopiero po zakończonych dwóch etapach możemy mówić o prawomocnym zakończeniu sprawy. Od zasady istnieją oczywiście wyjątki. Niekiedy wystarczy decyzja sądu pierwszej instancji, byśmy mieli do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Chodzi tu mianowicie o przypadki braku zaskarżenia orzeczenia w ustawowym terminie oraz wypadek odrzucenia apelacji bądź umorzenia postępowania w II instancji, co szczegółowo reguluje...
Read More