Nie masz pieniędzy na wynagrodzenie dla notariusza? Nie szkodzi.

Koszty związane z czynnościami notariusza. Koszty oraz zwolnienie z ich ponoszenia to temat rzeka. Nie sposób w krótkim tekście, którym z zasady jest post, zawrzeć wszystkie przypadki, w których osoba obowiązana będzie do ich poniesienia lub też z nich zwolniona. Zgodnie z tytułem w tym poście skupić należy się na braku kosztów raczej niż ich występowaniem. A instytucją związaną z brakiem kosztów jest przede wszystkim zwolnienie. Ogólnie rzecz ujmując zwolnienie może być spowodowane tym, że: a). osoba należy do pewnej kategorii podmiotów – wówczas możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, b). osoba zamierza rozpocząć określone postępowanie, które należy do kategorii spraw wyłączonych od...
Read More