Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami.

Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami   Wyłączenie przedmiotu spod egzekucji W polskim systemie prawa, po wydaniu wyroku i jego uprawomocnieniu oraz przy braku jego dobrowolnego wykonania przez przegranego, najczęściej mamy do czynienia z etapem przymusowej egzekucji zasądzonego świadczenia. Etap ten, nazywany postępowaniem egzekucyjnym prowadzony jest najczęściej przez komorników. Postępowanie takie, służące wykonaniu orzeczenia, cechuje się swoimi prawami. Temu procesowi poświęcona jest też cała Część Trzecia kodeksu postępowania cywilnego, zawierająca się w art. 758-1088. Tak wiele przepisów nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z potężnym fragmentem prawa, w którym zarówno wierzyciel (dochodzący należności) jak i dłużnik (poddający się egzekucji) mają swoje prawa, obowiązki oraz skuteczne metody ich...
Read More

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika?

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika? Z czym do Sądu wieczystoksięgowego? Jak powszechnie wiadomo, postępowanie sądowe w Polsce jest zasadniczo dwuinstancyjne. Merytoryczne rozpoznanie sprawy wymaga zakończenia procesu w formie wyroku lub postanowienia. Mamy więc w każdym postępowaniu dwa orzeczenia- wyrok/postanowienie Sądu I instancji oraz wyrok/postanowienie Sądu II instancji. Dopiero po zakończonych dwóch etapach możemy mówić o prawomocnym zakończeniu sprawy. Od zasady istnieją oczywiście wyjątki. Niekiedy wystarczy decyzja sądu pierwszej instancji, byśmy mieli do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Chodzi tu mianowicie o przypadki braku zaskarżenia orzeczenia w ustawowym terminie oraz wypadek odrzucenia apelacji bądź umorzenia postępowania w II instancji, co szczegółowo reguluje...
Read More