Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię „dożywotniego” zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz tego, czy zakaz ten zawsze obowiązuje, jak w tytule, dożywotnio. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym możliwym do orzeczenia przez Sąd na podstawie kodeksu karnego. W zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej popełnionego czynu Sąd może zastosować zakaz prowadzenia pojazdów, bądź, w niektórych wypadkach, musi. Co zrozumiałe, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wypadkach popełnienia przestępstw określanych jako godzące w bezpieczeństwo w komunikacji. Artykuł 42 § 3 kodeksu karnego przewiduje wypadki, gdy Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio natomiast kolejny paragraf...
Read More

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie!

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie! Bardzo częstym błędem osób, które występują przed organami administracji publicznej, organami ścigania lub Sądami jest fakt nieczytania pouczeń. Nie inaczej jest z osobami zatrzymanymi przez Policję. Wpływ na tę sytuację może mieć stres, ale bardzo często powodem jest niechęć do czytania "pism urzędowych" oraz wyjście z założenia, że i tak nic się z takiego formularza nie zrozumie. Nieprzeczytanie pouczenia rodzi konsekwencje w postaci braku znajomości swoich uprawnień i obowiązków, które przecież zostały osobie zatrzymanej przedstawione. W tym wpisie chciałbym skupić się na formularzu pouczenia, które osoba zatrzymana otrzymuje od funkcjonariuszy. Zatrzymanie. Samą czynność zatrzymania reguluje Kodeks postępowania...
Read More