Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie!

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie! Bardzo częstym błędem osób, które występują przed organami administracji publicznej, organami ścigania lub Sądami jest fakt nieczytania pouczeń. Nie inaczej jest z osobami zatrzymanymi przez Policję. Wpływ na tę sytuację może mieć stres, ale bardzo często powodem jest niechęć do czytania "pism urzędowych" oraz wyjście z założenia, że i tak nic się z takiego formularza nie zrozumie. Nieprzeczytanie pouczenia rodzi konsekwencje w postaci braku znajomości swoich uprawnień i obowiązków, które przecież zostały osobie zatrzymanej przedstawione. W tym wpisie chciałbym skupić się na formularzu pouczenia, które osoba zatrzymana otrzymuje od funkcjonariuszy. Zatrzymanie. Samą czynność zatrzymania reguluje Kodeks postępowania...
Read More