Kancelaria oferuje usługi dotyczące m.in.:

  • obrony podejrzanych, obwinionych oraz oskarżonych w sprawach karnych oraz karnych skarbowych, w tym w sprawach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń, zarówno przed organami postępowania przygotowawczego (m.in. Policja, Prokuratura) jak i przed Sądami wszystkich szczebli

  • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym jak i przed Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym

  • przygotowywania wszelkich pism w postępowaniu karnym m.in. apelacji, kasacji oraz prywatnych jak i subsydiarnych aktów oskarżenia

  • reprezentowania skazanego, co obejmuje również przygotowywanie wniosków o przerwę w odbywaniu kary, o odroczenie wykonania kary oraz zażalenia na postanowienia Sądów w tym zakresie

  • sporządzania pozwu o odszkodowanie w sprawie niesłusznego tymczasowego aresztowania, zatrzymania, czy pozbawienia wolności oraz reprezentację w toku całego postępowania