Przygotowywanie pozwów oraz wniosków, a także reprezentacja w postępowaniu przed Sądem oraz komornikiem w sprawach dotyczących:

  • dochodzenia należności i innych świadczeń od dłużników, wynikających z umów jak i czynów niedozwolonych, m.in.:

– pozwy o zapłatę, o odszkodowanie
– pozwy dotyczące ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do firmy
– skargi pauliańskie
– wnioski o zabezpieczenie dochodzonych roszczeń
– wnioski egzekucyjne
– ujawnianie majątku dłużnika
– inne

  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości m.in.:

– wnioski o wpis, zmianę wpisu, wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
– wniosek o zasiedzenie
– pozwy dotyczące eksmisji
– pozwy dotyczące naruszenia własności
– wniosek o zniesienie współwłasności
– wniosek o ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu, służebności osobistej
– inne

  •  spadków m.in.:

– stwierdzenie nabycia spadku
– podział majątku spadkowego
– dochodzenie zachowku
– przyjęcie i odrzucenie spadku oraz zmiana oświadczenia w tym zakresie
– ujawnianie majątku spadkowego
– zabezpieczenie spadku
– przygotowywanie umów oraz ugód w sprawach spadkowych
– inne

  • stosunków rodzinnych i małżeńskich m.in.:

– rozwody
– separacje
– podział majątku wspólnego małżonków
– alimentacja
– inne