Jesteś przedsiębiorcą i zlecasz pracę albo sam wykonujesz zlecenie na rzecz przedsiębiorcy? Pamiętaj o nowych obowiązkach.

Jesteś przedsiębiorcą i zlecasz pracę albo sam wykonujesz zlecenie na rzecz przedsiębiorcy? Pamiętaj o nowych obowiązkach. 1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na osoby fizyczne, które świadczą przedsiębiorcom usługi na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług jak i na samych przedsiębiorców zlecających pracę osobom fizycznym. Wynikają one z ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a przede wszystkim z ustawy zmieniającej powyższy akt, uchwalonej w lipcu 2016r. Na czym polega obowiązek Nowy obowiązek polega na konieczności wskazania w umowie zlecenia lub innej umowie o świadczenie usług takiej wysokości wynagrodzenia, aby stawka za każdą godzinę pracy była nie...
Read More