Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie!

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie! Bardzo częstym błędem osób, które występują przed organami administracji publicznej, organami ścigania lub Sądami jest fakt nieczytania pouczeń. Nie inaczej jest z osobami zatrzymanymi przez Policję. Wpływ na tę sytuację może mieć stres, ale bardzo często powodem jest niechęć do czytania "pism urzędowych" oraz wyjście z założenia, że i tak nic się z takiego formularza nie zrozumie. Nieprzeczytanie pouczenia rodzi konsekwencje w postaci braku znajomości swoich uprawnień i obowiązków, które przecież zostały osobie zatrzymanej przedstawione. W tym wpisie chciałbym skupić się na formularzu pouczenia, które osoba zatrzymana otrzymuje od funkcjonariuszy. Zatrzymanie. Samą czynność zatrzymania reguluje Kodeks postępowania...
Read More

Nie masz pieniędzy na wynagrodzenie dla notariusza? Nie szkodzi.

Koszty związane z czynnościami notariusza. Koszty oraz zwolnienie z ich ponoszenia to temat rzeka. Nie sposób w krótkim tekście, którym z zasady jest post, zawrzeć wszystkie przypadki, w których osoba obowiązana będzie do ich poniesienia lub też z nich zwolniona. Zgodnie z tytułem w tym poście skupić należy się na braku kosztów raczej niż ich występowaniem. A instytucją związaną z brakiem kosztów jest przede wszystkim zwolnienie. Ogólnie rzecz ujmując zwolnienie może być spowodowane tym, że: a). osoba należy do pewnej kategorii podmiotów – wówczas możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, b). osoba zamierza rozpocząć określone postępowanie, które należy do kategorii spraw wyłączonych od...
Read More