Zbywasz nieruchomość? Uważaj na dodatkowe opłaty.

Zbywasz nieruchomość? Uważaj na dodatkowe opłaty. Sprzedaż nieruchomości w Polsce nie jest tak samo prosta, jak sprzedaż rzeczy ruchomych, jak choćby samochodu, telewizora czy komórki. Polski kodeks cywilny nakłada na zbywcę oraz nabywcę wymagania, których w przypadku sprzedaży innej rzeczy nie ma. Przede wszystkim aby sprzedaż nieruchomości była ważna w świetle obowiązujących przepisów, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Sprzedając nieruchomość nie obędzie się więc bez udziału notariusza, który za swoją pracę pobierze stosowne wynagrodzenie. Oprócz tego sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym kupujący musi liczyć się z tym, że przy zakupie gruntu/budynku/lokalu, będzie musiał uiścić...
Read More

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika?

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika? Z czym do Sądu wieczystoksięgowego? Jak powszechnie wiadomo, postępowanie sądowe w Polsce jest zasadniczo dwuinstancyjne. Merytoryczne rozpoznanie sprawy wymaga zakończenia procesu w formie wyroku lub postanowienia. Mamy więc w każdym postępowaniu dwa orzeczenia- wyrok/postanowienie Sądu I instancji oraz wyrok/postanowienie Sądu II instancji. Dopiero po zakończonych dwóch etapach możemy mówić o prawomocnym zakończeniu sprawy. Od zasady istnieją oczywiście wyjątki. Niekiedy wystarczy decyzja sądu pierwszej instancji, byśmy mieli do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Chodzi tu mianowicie o przypadki braku zaskarżenia orzeczenia w ustawowym terminie oraz wypadek odrzucenia apelacji bądź umorzenia postępowania w II instancji, co szczegółowo reguluje...
Read More
12