Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami. W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię „dożywotniego” zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz tego, czy zakaz ten zawsze obowiązuje, jak w tytule, dożywotnio. Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym możliwym do orzeczenia przez Sąd na podstawie kodeksu karnego. W zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej popełnionego czynu Sąd może zastosować zakaz prowadzenia pojazdów, bądź, w niektórych wypadkach, musi. Co zrozumiałe, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wypadkach popełnienia przestępstw określanych jako godzące w bezpieczeństwo w komunikacji. Artykuł 42 § 3 kodeksu karnego przewiduje wypadki, gdy Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio natomiast kolejny paragraf...
Read More

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie!

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie! Bardzo częstym błędem osób, które występują przed organami administracji publicznej, organami ścigania lub Sądami jest fakt nieczytania pouczeń. Nie inaczej jest z osobami zatrzymanymi przez Policję. Wpływ na tę sytuację może mieć stres, ale bardzo często powodem jest niechęć do czytania "pism urzędowych" oraz wyjście z założenia, że i tak nic się z takiego formularza nie zrozumie. Nieprzeczytanie pouczenia rodzi konsekwencje w postaci braku znajomości swoich uprawnień i obowiązków, które przecież zostały osobie zatrzymanej przedstawione. W tym wpisie chciałbym skupić się na formularzu pouczenia, które osoba zatrzymana otrzymuje od funkcjonariuszy. Zatrzymanie. Samą czynność zatrzymania reguluje Kodeks postępowania...
Read More

Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami.

Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami   Wyłączenie przedmiotu spod egzekucji W polskim systemie prawa, po wydaniu wyroku i jego uprawomocnieniu oraz przy braku jego dobrowolnego wykonania przez przegranego, najczęściej mamy do czynienia z etapem przymusowej egzekucji zasądzonego świadczenia. Etap ten, nazywany postępowaniem egzekucyjnym prowadzony jest najczęściej przez komorników. Postępowanie takie, służące wykonaniu orzeczenia, cechuje się swoimi prawami. Temu procesowi poświęcona jest też cała Część Trzecia kodeksu postępowania cywilnego, zawierająca się w art. 758-1088. Tak wiele przepisów nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z potężnym fragmentem prawa, w którym zarówno wierzyciel (dochodzący należności) jak i dłużnik (poddający się egzekucji) mają swoje prawa, obowiązki oraz skuteczne metody ich...
Read More

Jesteś przedsiębiorcą i zlecasz pracę albo sam wykonujesz zlecenie na rzecz przedsiębiorcy? Pamiętaj o nowych obowiązkach.

Jesteś przedsiębiorcą i zlecasz pracę albo sam wykonujesz zlecenie na rzecz przedsiębiorcy? Pamiętaj o nowych obowiązkach. 1 stycznia 2017 weszły w życie przepisy nakładające nowe obowiązki na osoby fizyczne, które świadczą przedsiębiorcom usługi na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług jak i na samych przedsiębiorców zlecających pracę osobom fizycznym. Wynikają one z ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a przede wszystkim z ustawy zmieniającej powyższy akt, uchwalonej w lipcu 2016r. Na czym polega obowiązek Nowy obowiązek polega na konieczności wskazania w umowie zlecenia lub innej umowie o świadczenie usług takiej wysokości wynagrodzenia, aby stawka za każdą godzinę pracy była nie...
Read More

Nie masz pieniędzy na wynagrodzenie dla notariusza? Nie szkodzi.

Koszty związane z czynnościami notariusza. Koszty oraz zwolnienie z ich ponoszenia to temat rzeka. Nie sposób w krótkim tekście, którym z zasady jest post, zawrzeć wszystkie przypadki, w których osoba obowiązana będzie do ich poniesienia lub też z nich zwolniona. Zgodnie z tytułem w tym poście skupić należy się na braku kosztów raczej niż ich występowaniem. A instytucją związaną z brakiem kosztów jest przede wszystkim zwolnienie. Ogólnie rzecz ujmując zwolnienie może być spowodowane tym, że: a). osoba należy do pewnej kategorii podmiotów – wówczas możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, b). osoba zamierza rozpocząć określone postępowanie, które należy do kategorii spraw wyłączonych od...
Read More
12