Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów a legalna jazda pojazdami.

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć kwestię „dożywotniego” zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz tego, czy zakaz ten zawsze obowiązuje, jak w tytule, dożywotnio.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest środkiem karnym możliwym do orzeczenia przez Sąd na podstawie kodeksu karnego. W zależności od przyjętej kwalifikacji prawnej popełnionego czynu Sąd może zastosować zakaz prowadzenia pojazdów, bądź, w niektórych wypadkach, musi.

Co zrozumiałe, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wypadkach popełnienia przestępstw określanych jako godzące w bezpieczeństwo w komunikacji.

Artykuł 42 § 3 kodeksu karnego przewiduje wypadki, gdy Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio natomiast kolejny paragraf przewiduje obowiązkowe orzeczenie tego środka. Jak wyżej wskazałem, są to określone wypadki przestępstw związanych z bezpieczeństwem w komunikacji.

Wpis ten jednak nie ma na celu opisu tego, kiedy sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wpis ten traktuje o tym czy dożytowni w rzeczywistości oznacza orzeczony do końca życia.

W największym skrócie, rozwiązując tę zagadkę, stwierdzić należy, że inaczej być nie może. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, co do zasady, pozbawia skazanego możliwości prowadzenia pojazdów do końca życia. Istnieje jednak jeden wyjątek od tej reguły.

Modyfikacja dożywotniego zakazu.

Wyjątek owy reguluje art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego. Przewiduje on, że jeśli zakaz prowadzenia pojazdów wykonywany był przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec w zakresie dalszego zakazu prowadzenia pojazdów, ale tych pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową. Tym samym po upływie 10 lat sąd może utrzymać zakaz, ale niedotyczący wszystkich pojazdów. Może bowiem dopuścić do używania pojazdów, które w taką blokadę alkoholową są wyposażone.

Sąd nie zrobi tego jednak automatycznie, należy go do tego sprowokować. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Sąd w postępowaniu wszczętym na jego skutek oceni przede wszystkim postawę, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie obowiązywania zakazu. Gdy Sąd dojdzie do przekonania, że prowadzenie pojazdu przez sprawcę nie zagraża już bezpieczeństwu w komunikacji, zmodyfikuje obowiązek.

Oczywiście warto zwrócić się do adwokata, który pomoże w odpowiednim sporządzeniu wniosku tak, aby szanse przekonania Sądu były jak najwyższe. Jest to istotne zwłaszcza wobec tak ogólnie sformułowanych przesłanek modyfikacji zakazu, z jakimi mamy do czynienia w art. 182 kkw. Adwokat może również nie tylko podpowiedzieć, napisać, ale również reprezentować osobę przed Sądem pierwszej instancji lub pomóc w sporządzeniu środka zaskarżenia i występować w Sądzie drugiej instancji.

Na koniec warto pamiętać, że zmiana orzeczenia nie musi mieć charakteru stałego. W dalszym ciągu kierowcy powinni jeździć bezpiecznie, gdyż rażące przewinienia mogą doprowadzić ponownie do rozszerzenia zakazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *